Globa namuose

 •  

  Kas yra dienos socialinė globa?
  Tai kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. 

  Asmens dienos socialinės globos poreikį vertina Socialinių paslaugų centro direktoriaus paskirti socialiniai darbuotojai.
  Asmens socialinės globos poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens nesavarankiškumo lygį, asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, pagalbos mobilumui didinti poreikius, asmens pripažinimą neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pagalbą jam priimant sprendimus, asmens priskyrimą asmenų su sunkia negalia grupei. 

  Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norint gauti dienos socialinės globos namuose paslaugas:

  Susisiekite su socialiniu darbuotoju, aptarnaujančiu Jūsų seniūnijos gyventojus.
  Užpildykite prašymo socialinėms paslaugoms (SP-8, SP-1, SP-2) ir pateikite reikiamus dokumentus (prašymo formą galite užpildyti savarankiškai arba kartu su savo seniūnijos socialiniu darbuotoju):
  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. (dėl šio išrašo rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją).
  Socialinis darbuotojas atvyks pas Jus ir per 20 dienų įvertins dienos socialinės globos poreikį. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo priimama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija ne vėliau kaip per 20 dienų.

  Per 5 d. d. nuo sprendimo priėmimo informuosime Jus apie priimtą sprendimą. Jei nėra galimybės teikti paslaugų iš karto, būsite įrašytas į laukiančių paslaugos asmenų eilę
  Atsiradus galimybei, Jums bus pradėta teikti dienos socialinė globa asmens namuose. Pasirašoma Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo ir mokėjimo už ją sutartis.


  Kaip galima kreiptis dėl dienos socialinių globos paslaugų?


  Tiesiogiai į socialinius darbuotojos, pagal gyvenamąją vietą Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresn. socialinio darbo organizatorius seniūnijose.
  Kaip yra nustatomas dienos socialinės globos poreikis?

  Asmens dienos socialinės globos poreikį vertina Socialinių paslaugų centro direktoriaus paskirti socialiniai darbuotojai.
  Asmens socialinės globos poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens nesavarankiškumo lygį, asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, pagalbos mobilumui didinti poreikius, asmens pripažinimą neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pagalbą jam priimant sprendimus, asmens priskyrimą asmenų su sunkia negalia grupei.
  Dienos globa gali būti teikiama:

  iki 25 val. per savaitę asmens namuose,
  iki 40 val. per savaitę asmens namuose asmeniui su negalia, kuriam nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
  Išimtiniais atvejais, kai asmeniui, atsižvelgiant į individualius jo poreikius ir savarankiškumą (asmeniui, iš šeimos narių negaunančiam pagalbos ir (ar) priežiūros, vienam gyvenančiam asmeniui ir kt.), reikia ilgesnės trukmės paslaugos, gali būti skiriama iki 70 val. per savaitę trukmės dienos socialinės globos asmens namuose paslauga.
  Paslaugų trukmė nustatoma individualiai vertinant poreikį, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, socialinį ir fizinį savarankiškumą, gyvenimo ir buities sąlygas bei šeimos narių galimybes padėti.  

   

  Projekto administratorius Viešoji įstaiga "Evės namai"

  Žalgirio g. 2, Priekulė, Klaipėdos rajonas

  Rašykite: evesnamai@gmail.com